ประกาศรับสมัคร - Wisutthikasattree

WISUTTHIKASATREE SCHOOL

Go to content

ประกาศรับสมัคร

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือก
เป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 เมษายน 2562
และลุกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 พฤษภาคม 2562
สถานที่รับสมัคร ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
ในเวลาราชการ
รับสมัครนักเรียนรอบที่สอง (ม.1 และม.4)
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 - 10 พฤษภาคม 2562
สถานที่รับสมัคร อาคารประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
เวลาราชการ 8.30-16.30 น.
Back to content