foto1
Welcome to Wisutthikasattree School
foto1
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ยินดีต้อนรับ
foto1
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี : ยินดีต้อนรับ
foto1
สุภาพสตรีศรีวิสุทธิ์
foto1
สุภาพบุรุษลูกดอกบัว
FAX : 02-4633439
TEL : 02-4625428

WisutthikasattreeSchool Update

การฝึกทักษะสำหรับนักเรียน

 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

     

สื่อการสอนออนไลน์WISUT NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

Read More

OBEC LINE

OBEC LINE

Read More

STUDENT SHOWCASE

STUDENT SHOWCASE

Read More

WISUT DATABASE

WISUT DATABASE

GO TO DATABASE

ลิงค์ภายนอก

eBook : WiSUT ONLINE

 

 

 

รหัสประจำตัวนักเรียน ม.1  รหัสประจำตัวนักเรียน ม.4
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 นายนรภัทร สิงห์นวล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป และคณะครูงานคอมพิวเตอร์ และงานโสตทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน ทางด้านเครื่องมือ สื่อเทคโนโลยี ห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้ ณ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 นายวิโรจน์ จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี และดร.วัชรินทร์ โตขาว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ พร้อมด้วยครูนันชลี โพธิ์สุวรรณ และครูสิริรักษ์ สิงห์เอี่ยม เข้าร่วมประชุม “การดำเนินโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) ณ ห้องประชุมสพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
เรื่อง การเสนอราคาและรายละเอียดเงื่อนไขผู้ประกอบการงานอุบัติเหตุนักเรียน และ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 อ่านเพิ่มเติม...
 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยจัดกิจกรรมผ่านโปรแกรม zoom และเพจศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 50 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 20 ด้วยสมาคมผู้จัดทำและผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ สถานีกลางบางซื่อ รายละเอียดเพิ่มเติม... โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี เปิดรับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Gifted) ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม พ.ศ.2565 
วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นายวิโรจน์ จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ได้เข้าเฝ้าฯรับประทานทุนการศึกษา เป็นจำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท จากท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันที่ 26-27 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและคณะครูงานห้องเรียนพิเศษ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.5/1 และ ม.6/1 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ฯ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)  สามารถชมภาพถ่ายทั้งหมดได้ที่ Facebook Page : Gifted W.K.
เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกในการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (รอบโควตาทั่วไป) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พันตำรวจเอกพิเศษ รัศมีพิมนล์พันธุ์ (คุณพ่อของสามีคุณครูสิรินารถ พิมนล์พันธุ์)
 เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการดำเนินงาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้อำนวยการวิโรจน์  จำปาทอง, ครูพนม  ทองสุ่ม และตัวแทนนักเรียน TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2564 ได้เข้ารับรางวัลผู้สนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทปราการ 
 
เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ดำเนินการตรวจ ATK ให้นักเรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 100% 
 เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
จัดกิจกรรม "ตรุษจีน" ประจำปี 2565 (ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้) 
新正如意 新年发财 
เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี นายวิโรจน์ จำปาทอง เข้าพบพระพรหมวิสุทธาจารย์ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร
เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี นายวิโรจน์ จำปาทอง ถวายพุ่มผ้าป่า  ณ วัดโปรดเกษเชษฐาราม อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ดำเนินการตรวจ ATK ให้นักเรียนและครู 100%
 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวิษัตรีดำเนินการรับยืนยันสิทธิ์นักเรียนโครงการช้างเผือก และโควต้านักเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2565  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2565 โรงเรียนวิษัตรีดำเนินการตรวจ ATK ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา / อบรมการตรวจ ATK ด้วยตนเอง

 

 >>>OBEC Line : Wisutthikasattree School

 

 

 

   
     
     
     

 

 

หน้าหลัก

No Articles for this News Feed

หมวดหมู่รอง

ทำเนียบผู้บริหาร

นายวิโรจน์ จำปาทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

นางสาวน้ำฝน สิทธิวรรณธนะ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายนรภัทร สิงห์นวล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวอัญชลี เพิ่มพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

Link/ฐานข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าสู่ระบบ