foto1
Welcome to Wisutthikasattree School
foto1
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ยินดีต้อนรับ
foto1
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี : ยินดีต้อนรับ
foto1
สุภาพสตรีศรีวิสุทธิ์
foto1
สุภาพบุรุษลูกดอกบัว
FAX : 02-4633439
TEL : 02-4625428

WisutthikasattreeSchool Update

การฝึกทักษะสำหรับนักเรียน

 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

     

สื่อการสอนออนไลน์WISUT NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

Read More

OBEC LINE

OBEC LINE

Read More

STUDENT SHOWCASE

STUDENT SHOWCASE

Read More

WISUT DATABASE

WISUT DATABASE

GO TO DATABASE

ลิงค์ภายนอก

eBook : WiSUT ONLINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายวรพจน์ สิงหาราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เข้าเยี่ยมโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี และติดตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือ 5ค "5 มิติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ" สพม.6 วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ " คุณภาพ คุณธรรม ความเสมอภาค ความทันสมัย และความปลอดภัย  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563  งานธรรมศึกษาได้เข้ากราบถวายหนังสือขอกราบอาราธนา พระเดชพระคุณ พระพรหมวิสุทธาจารย์ มาเป็นประธานในพิธิเปิดสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ธรรมพิเศษวิสุทธิกษัตรี-อาษาวิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓   นำโดยว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา และคณะรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน 

 

 

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
"จัดกิจกรรมแกนนำนักเรียนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE " โดยนายนรภัทร สิงห์นวล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรม ณ หอประชุม ชณิกา เทศดนตรี โรงเรียนวิสุทธิ​กษัตรี
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 นายวรพจน์​ สิงหราช ประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีว่าที่ร้อยโทขจร​ศักดิ์​ เจริญ​ฤทธิ์​วัฒนา ประธานจัดการแข่งขัน และผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิ​กษัตรี​ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันฟุตซอล​ สพฐ.ลีก จังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงเรียนปทุมคงคา จ.สมุทรปราการ

 

    

ประกาศโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ​โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
เรื่อง​ แนวปฏิบัติ​สำหรับครูในการดูแลนักเรียน​
ภาคเรียนที่​ 2​ ปีการศึกษา​ 2563​ เพื่อให้การดูแลนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย​ ชัดเจน​ และเหมาะสม​ ดังรายละเอียด​ตามเอกสารที่แนบ...
เรียน ผู้ปกครอง
ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงวันหยุด
คือ ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เปลี่ยนแปลงเป็นวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทดแทน ดังนั้น ในวันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
จึงเปิดการเรียนการสอนตามปกติ
                          
ประกาศ...โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านต่อ...ดาวน์โหลด
 

หน้าหลัก

No Articles for this News Feed

หมวดหมู่รอง

ทำเนียบผู้บริหาร

นายวิโรจน์ จำปาทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

นางสาวน้ำฝน สิทธิวรรณธนะ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายนรภัทร สิงห์นวล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวอัญชลี เพิ่มพิพัฒน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

Link/ฐานข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 

เข้าสู่ระบบ