ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ พนักงาน
ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
เข้าสู่หน้าหลัก